Double Happiness versi Allah

Jauh sebelum menuliskan artikel double happiness di tulisan ini, ternyata Tuhan saya lebih dulu telah mengekalkannya di kitab suci.

Al-Baqarah [2:265]

Dan perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya untuk mencari rida Allah dan untuk memperteguh jiwa mereka, seperti sebuah kebun yang terletak di dataran tinggi yang disiram oleh hujan lebat, maka kebun itu menghasilkan buah-buahan dua kali lipat. Jika hujan lebat tidak menyiramnya, maka embun (pun memadai). Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.
Tuhan memang Maha dari semua kebaikan. (: